Termeni si conditii pentru dorinteascunse.com


Condiţii generale de afaceri (Termeni si condiţii) pentru dorinteascunse.com
1. Valabilitate şi domeniu de aplicare


Următorii termeni şi condiţii se aplică în orice caz şi pentru toţi utilizatorii prezentului site. Descrierea serviciului se referă la toate ofertele IntermaxGroup AG, în conformitate cu dispoziţiile sale specifice, aplicabile şi contactulului pentru negocieri.
2. Servicii


dorinteascunse.com oferă utilizatorilor posibilitatea de a plasa şi de a răspunde la anunţuri personale pe internet.

IntermaxGroup AG nu garantează şi nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte conţinutul şi veridicitatea anunţurilor postate de către utilizatori. Utilizatorii sunt singurii responsabili de veridicitatea anunţurilor postate. Singura responsabilitate a IntermaxGroup AG este de administrare, asistenţă tehnică şi alte servicii, precum suport, etc. Nu există niciun drept de mediere pentru reuşită. Pentru a asigura funcţia utilizată de către furnizorul de servicii, cu privire la modul de a constitui portalurile de flirt, în general şi de a contacta practicile de partajare pe internet, gazda scrie altor utilizatori, răspunde la întrebări şi pune la dispoziţie pe platforma utilizatorilor, anunţuri atractive de contactare.

Sarcina IntermaxGroup AG constă în animarea tehnologiei platformei de contact şi îngrijirea conţinutului. Nu există dreptul de a încheia un contract cu utilizatorul.
3. Confidenţialitate


IntermaxGroup AG va efectua servicii, ca parte a posibilităţilor tehnice de prelevare a probelor privind aplicarea sistemului, pentru a monitoriza conformitatea cu termenii de utilizare pentru putere şi sprijin. Inspecţia completă nu poate fi efectuată de către furnizorul de servicii.

Furnizorul utilizează informaţiile cu caracter personal care urmează să-i fie comunicate de către utilizatori, şi va pune în aplicare ofertai pe baza şi în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecţia datelor. Aceasta include, în special, accesul utilizatorilor la conţinutul ofertelor, pentru a gestiona conţinutul postat de utilizatori, punându-le la dispoziţie informaţii cu acordul acestora, ce pot oferi beneficii suplimentare.

Ca parte a dispoziţiilor statutare ale furnizorilor pentru scopuri de publicitate, cercetare de piaţă şi îmbunătăţirea serviciilor sale, profilurile de utilizator pot fi evaluate sub un pseudonim, numai în cazul în care utilizatorul nu şi-a exercitat dreptul legal de a utiliza sau de a se opune utilizării datelor sale.

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate către terţe părţi cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru a executa serviciul respectiv sau în acţiunea de colectare a datoriilor. Utilizatorul va efectua acest lucru în cazul în care consimţământul sau dezvăluirea este permisă în alt mod în baza dispoziţiilor legale relevante. Utilizatorul transmite dreptul de a utiliza imaginile selectate site-ului operatorilor, pentru toate parolele şi datele utilizatorului, facturate utilizatorului site-ului IntermaxGroup AG şi disponibile pe responsabilitatea proprie a utilizatorului. Utilizatorii trebuie să se asigure, în mod special, că parolele furnizate şi numele de utilizator nu sunt dezvăluite terţilor. Utilizatorul cunoaşte toate prevederile legale ale datelor menţionate în prezentul document.

Din motive de respectare a normelor şi de stabilitate a sistemului, administratorul, societatea IntermaxGroup AG va monitoriza, verifica, edita şi transmite mesaje către utilizatori.

Din motive de menţinere a portalului la un nivel înalt, furnizorul va avea dreptul de a transmite mesaje prin intermediul moderatorilor acestui sistem. Moderatorii vor putea răspunde la mesajele utilizatorilor şi publica anunţuri noi.

Furnizorul nu garantează că utilizatorul îşi va întâlni partenerul/partenera pe acest site.
4. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor dorinteascunse.com


Nu este permis ca utilizatorul să utilizeze serviciile oferite, în scopuri comerciale. în cazul unor încălcări ale acestor prevederi, utilizatorul va fi şters imediat din sistem şi va răspunde pentru toate actele ilegale ca şi consecinţe ale comportamentului său. Aceste date vor fi incluse, ulterior, în costurile de listare pentru servicii comparabile care urmează să fie suportate de către utilizator.

Utilizatorul se angajează să folosească în mod adecvat şi exclusiv toate serviciile după nerespectarea serviciilor şi să se reţină de la orice formă de abuz şi acţiuni ilegale care decurg din posibilităţile de acces ale sistemului.

Utilizatorul se angajează să fie onest, exclusiv, cu privire la toate informaţiile personale cerute în datele de înregistrare şi să completeze exact toate informaţiile necesare în formularul de înregistrare. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea regulată a datelor sau modificărilor apărute.

Fiecărui utilizator i se permite să aibă un singur cont, care va fi folosit pentru a trimite mesaje. Orice alt cont va fi șters automat de către furnizor.

Utilizatorul poate trimite celorlalți ulilizatori până la 140 de cereri de flirt în primele 14 zile după înregistrare (10 cereri de flirt care se reactualizează la fiecare 24 de ore de la ultima cerere trimisă) pentru a afla, dacă ceilalți utilizatori sunt interesați de o întâlnire. După 14 zile, cererile de flirt gratuite nu vor mai fi actualizate și abilitatea de a contacta ceilalți utilizatori si de a citi mesajele, va fi blocată. Pentru a răspunde mesajelor primite trebuie să aveți un cont VIP.

Utilizatorul este responsabil pentru toate informaţiile pe care le introduce în sistem. Toate informaţiile furnizate vor fi utilizate cu scopul de mediere a contactului şi nu pot fi văzute sau modificate de către nicio terţă parte. IntermaxGroup AG îşi rezervă dreptul de a refuza semnarea unui contract de utilizare, fără cauză, revocare sau utilizare restricţionată a funcţiilor, de exemplu:

(a) informaţii false în timpul aplicării,

(b) îndoieli cu privire la puterea de reprezentare şi la existenţa juridică a utilizatorului.

Persoana de contact va fi notificată, de regulă, prin e-mail. în cazul în care există un număr de telefon fix sau mobil, aceste mijloace pot fi utilizate şi pentru contactare şi comunicare.

Membrii de sex feminin au dreptul de a-şi publica numerele lor de telefon utilizatorilor pentru contactul direct.

Pentru protecţia anonimatului participanţilor, datele personale ale membrilor nu vor fi transmise în mesaje.Pentru a fi la curent cu toate actualizarile, utilizatorul este de acord sa primeasca emailuri despre modificarile sau actualizarile produselor noastre sau ale partenerilor. In plus adresa de email a utilizatorului poate fi folosita pentru a primi produse de marketing. Utilizatorul poate renunta in orice moment la aceste informati prin dezabonarea de la acest serviciu. Acest lucru se poate face simplu si usor prin folosirea linkului de dezabonare care este trimis la sfarsitul fiecarui email.

In caz de inactivitate mai mare de 60 de zile, conversatiile dvs., vizitatorii profilului, evaluarile Potrivirii Perfecte sau intregul profil pot fi sterse. (Acest lucru se aplica numai conturilor fara abonament VIP activ.)
5. Costurile pentru utilizarea Sistemului


Anunţurile profilului personal ale membrilor şi ajustările notelor de însoţire sunt gratuite.

Se percep taxe atunci când un utilizator se înregistrează ca şi membru VIP.

Vârsta utilizatorilor trebuie să fie de cel puţin 18 ani.

Modalităţile de plată posibile sunt:

1. Plata abonamentului săptămânal prin SMS (nu este disponibilă în unele ţări)

2. Plata lunara cu carte de credit

Costurile actuale sunt menţionate pe paginile de plată.

Toate abonamentele pot fi întrerupte în orice moment printr-o notificare scrisă, în termen de minim o (1) săptămână înainte de expirarea abonamentului. Nota se va efectua în scris, specificând numele utilizatorului utilizat în platformă şi se va adresa operatorului IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi. Switzerland. Orice utilizator căruia i s-a oferit un cont de încercare, va anunţa, înaintea expirării perioadei de probă, că nu este dispus să continue abonamentul. în caz contrar, contul va continua, iar utilizatorul va avea obligaţia de a plăti taxele sau abonamentul. Fiecare abonament se va reînnoi automat la expirarea acestuia, pe perioada selectată iniţial, de 1 săptămână, 1 lună sau 3 luni.

Costul serviciilor se va recupera complet la începutul abonamentului. Contractul se va încheia în funcţie de condiţiile de comandă stabilite în perioada de testare, cu o reînnoire automată pe perioada minimă specificată în contract. Contractul se va prelungi cu aceeaşi perioadă, în fiecare caz, iar în caz contrar cea mai recentă va fi o perioadă de o (1) săptămână de la depunerea explicaţiei scrise semnate de către utilizator, adresată către IntermaxGroup AG. IntermaxGroup AG va confirma primirea declaraţiei de reziliere în termen de 7 zile. Termenii de plată specifici vor fi asumaţi de către fiecare utilizator la înregistrare, precum şi tranzacţiile de plată de pe paginile agentului de decontare respectiv.

Pentru intrări "incorecte", sau alte abuzuri care pot apărea datorită furnizorului serviciului de plăţi sau altui „terţ”, IntermaxGroup AG nu va avea niciun fel de răspundere în acest sens. Utilizatorul este liber să schimbe în orice moment, formă de plată aleasă sau rezilierea, printr-o nouă înregistrare şi să ia legătura cu IntermaxGroup AG. Modificările de preţ şi de utilizare se vor notifica de fiecare dată separat, în scris, prin e-mail. Prin înregistrarea în sistemul IntermaxGroup AG şi prin asumarea unui abonament, utilizatorul încheie un contract legal prin care se obligă la plată. Pentru returnarea sumelor datorate din vina utilizatorului (cont descoperit sau debit returnat), procesul se va transmite imediat de către IntermaxGroup AG la o agenţie de colectare a debitelor care să colecteze sumele respective pe căi legale. Toate costurile aferente for fi acoperite de către utilizator.

Pentru debite neîncasate se vor putea percepe costuri suplimentare de 7,50 € în cazul în care este utilizatorul se află în culpă. Rambursarea la plata cu cardul de credit va fi taxată suplimentar cu 50 €, cu excepţia cazului în care utilizatorul este în culpă.
6. Dreptul de anulare pentru ConsumatoriPentru taxele de membru VIP, utilizatorul poate anula contractul în termen de 14 zile, fără justificare, pe baza unei notificări scrise. Perioada va începe la primirea notificării scrise. Pentru protecţie, perioada de retragere este suficientă pentru transmiterea revocării. Revocarea se va transmite către unul dintre din site-urile web specificate.

Rambursări: în caz de anulare efectivă a beneficiilor primite reciproc şi posibile utilizări. Precauţii: dreptul dvs. de retragere va expira înainte de termen în cazul în care contractul este pe deplin îndeplinit de către ambele părţi, la cererea dumneavoastră specifică, cu excepţia cazului în care v-aţi exercitat dreptul de retragere.

Înștiințare: Renunțarea la contract nu este posibilă dacă clientul a început să folosească serviciile plătite.
7. Răspundere şi Garanţii


Utilizarea acestui contact se va efectua pe risc propriu şi conform riscului de piaţă. Pentru eventualele daune cauzate de utilizare, utilizatorul va transmite furnizorul de servicii către terţi. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru transmiterea unor erori din baza de date şi nu va garanta reuşita.

Prestatorul de servicii nu este responsabil pentru pierderea datelor sau pentru erorile de transmisie de date şi informaţii false rezultate. Utilizatorul nu are nicio pretenţie de executare a anumitor servicii oferite pe piaţa de contact. Pentru prejudiciile cauzate de cazurile de forţă majoră, intervenţie de către terţi pentru dezvăluirea neautorizată a informaţiilor sau erori, prestatorul de servicii nu este responsabil faţă de utilizatorul ofertei. în caz de eroare sau deteriorare a sistemului, stabilită, informatorii vor fi eliminaţi imediat. Nu se acordă disponibilitate 100% la ofertă. Utilizatorul va elibera furnizorii de servicii în cazul unor reclamaţii rezultate din utilizarea prejudicioasă a utilizatorului, intenţionată sau nu, cu bună ştiinţă sau din neglijenţă.

In cazul în care furnizorul de servicii al terţului este dat în judecată pentru nerespectarea obligaţiilor sau alte compensaţii pentru infracţiunile de vătămare ale utilizatorului, utilizatorul va suporta daunele cauzate de comportamentul său. Aceasta include atât taxele legale rezonabile cât şi cheltuielile de judecată. Pentru creanţe, furnizorul de servicii îşi asumă mod explicit astfel de cazuri. Datele furnizate de utilizator vor fi transmise folosind cel mai nou nivel tehnic. Datele cu caracter personal vor fi păstrate confidenţiale. Pentru a evita pierderea de date, recomandam furnizorilor de servicii să stocheze toate datele importante separat pentru utilizatori şi, dacă este necesar, tipărite.
8. Activarea Promoţiilor de Contactare


Anunţul cu caracter personal scris de către utilizator se eliberează în mod automat din sistem după introducerea corespunzătoare de către utilizator şi aprobarea acestuia de către inspectorii noştri. Designul anunţului cu caracter personal şi corectitudinea datelor, respectarea dispoziţiilor legale referitoare la minori sau alte declaraţii şi acţiuni interzise, sunt la latitudinea utilizatorului. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru declaraţiile făcute de către utilizator şi interogările de căutare. Furnizorul de servicii nu răspunde pentru căutările terţilor şi pentru acurateţea conţinutului lor. Toate datele care se referă la terţi furnizori de servicii pentru a concura cu ofertele permanente sau pentru a sugera oferte comerciale sau alte site-uri, sunt scoase din baza de date, fără notificare. Agenţiile, care în cursul revizuirii, se constată de către inspectorii că au făcut afirmaţii îndoielnice sau în mod vădit contrare legislaţiei în vigoare, îşi rezervă dreptul furnizorilor de servicii de a modifica aceste anunţuri fără notificarea separată a utilizatorului sau chiar eliminarea completă a ofertei. Cererea de despăgubiri pentru utilizator se exclude în mod expres. în mod similar, setul se poate modifica pentru claritate şi conform informaţiilor din sistem, în baza procedurilor standard. în cazul în care există un anunţ aparent neschimbat sau neutilizat, furnizorul de servicii poate revizui respectivul anunţ cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp sau poate şterge anunţul din sistem. Riscul de pierdere totală a datelor "descărcate", transmise prin internet, se transferă utilizatorului. Contractul va fi valabil la transmiterea confirmării de acceptare a acestuia. Această confirmare de primire va cuprinde toate datele esenţiale pentru finalizarea contractului.
9. Dispoziţii finale


Statutul juridic: principiile termenilor şi condiţiilor actuale ale furnizorului de servicii sunt valabile la data 06.08.2009. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul document în viitor. în cazul îl care vor exista modificări sau adăugiri, clienţii incluşi în fişierul de clienţi vor fi notificaţi prin e-mail. în cazul în care clientul nu are obiecţii privind astfel de modificări sau adăugiri în următoarele patru (4) săptămâni de la primirea notificării, acestea vor fi considerate aprobate. Toate modificările şi completările se vor efectua în scris. Performanţa şi competenţa exclusivă, în măsura permisă de lege, va aparţine jurisdicţiei de la sediul furnizorului de servicii. Invaliditatea uneia sau mai multor prevederi din prezentul document, nu va afecta celelalte prevederi. în locul prevederii invalide se va lua în considerare prevederea care se apropie cât mai mult din punct de vedere economic de prevederea iniţială. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi în cazul în care termenii vor prezenta lacune.
Copyright 2023 dorinteascunse.com